Τύπος: Τυπωμένο αλουμίνιο σε ρολό για πλαστικές συσκευασίες

Διαστάσεις: Ποικίλες

Χαρακτηριστικά: Εκτύπωση Pantone σε ρολό εύκαμπτου αλουμινίου στο επιθυμητό πλάτος.

Χρήση: Κατάλληλο υλικό για πλαστικές συσκευασίες τροφίμων (τσίχλες, καραμέλες ) ή φαρμάκων (ταμπλέτες κλπ.)