Τύπος: Θερμική ετικέτα

Διαστάσεις: Ποικίλες

Χαρακτηριστικά: Εκτύπωση CMYK ή Pantone σε υλικό με θερμική επιφάνεια

Χρήση: Ετικέτα γενικής χρήσης κατάλληλη για πλαστικά container για συσκευασία, συντήρηση και πώληση του προϊόντος. Ιδανική για μετέπειτα εκτύπωση από printers ρολού.