Τύπος: Αυτοκόλλητη Ετικέτα

Διαστάσεις: Ποικίλες

Χαρακτηριστικά: Εκτύπωση Pantone σε απλό ή συνθετικό χαρτί με βερνίκι προστασίας UV

Χρήση: Αυτοκόλλητη ετικέτα γενικής χρήσης, για μπουκάλια, βάζα ή πλαστικούς περιέκτες. Κατάλληλο για συνθήκες συσκευασίας, αποθήκευσης, πώλησης.