Τύπος: Χάρτινη υδράντοχη ετικέτα με ιδιαιτέρου σχήματος κοπτικό

Διαστάσεις: 3,3 x 7,1 cm

Χαρακτηριστικά: Εκτύπωση Pantone σε υδράντοχο χαρτί με γυαλιστερό βερνίκι

Χρήση: Κατάλληλη ετικέτα για εφαρμογή σε γυάλινη φιάλη για ποτά, νερά, χυμούς κλπ. Είναι υδράντοχη και ανθεκτική καθιστώντας την κατάλληλη για συνθήκες αποθήκευσης, συντήρησης, σε περιβάλλον υγρασίας και ψύχους.